WSKAZANIA

 

Wskazania dla lasera niskiej mocy Treatlite Active/Dental

 

Terapia laserem Treatlite Active wpływa korzystnie na układ odpornościowy, krążenie krwi oraz krążenie limfatyczne, metabolizm komórkowy, stymuluje wydzielania wielu substancji ( prostaglandyny, endorfiny), które wpływają na zmniejszanie stanów zapalnych i ognisk bólu.

Terapia laserem inicjuje i wspomaga  proces gojenia i pobudza organizm do samoleczenia. Nie są znane żadne efekty uboczne terapii laserem niskiej mocy.

Treatlite Active/Dental pracuje na optymalnej długości fali dla leczenia i łagodzenia bólu ( 808 Nm) Wiązka lasera przenika do głębokości 3 cm, zależnie od rodzaju tkanki i oddziałuje na obszar o średnicy 3 cm. Aby uzyskać maksymalny efekt,  należy przyłożyć diodę lasera bezpośrednio do miejsca naświetlania. Ze względów bezpieczeństwa dioda Lite Nozzle rozprzestrzenia wiązkę lasera zawsze, gdy zostanie odsunięta od skóry, dzięki czemu nie ma konieczności użycia okularów chroniących oczy. Laser Treatlite Active/Dental wyłącza się automatycznie po 24 sek. W tym czasie dostarcza 3J energii na cm 2.

 

Wskazania w stomatologii dla lasera Treatlite Dental :

 

1) Schorzenia błony śluzowej

Naświetlanie laserem musi być poprzedzone podstawowymi zabiegami higienizacyjnymi, usunięciem złogów nazębnych i skojarzone z ewentualnym leczeniem farmakologicznym, właściwym dla danego schorzenia. Stosowanie biostymulacji laserowej w leczeniu schorzeń przyzębia i błony śluzowej skraca czas gojenia oraz zmniejsza dolegliwości bólowe już po pierwszym naświetlaniu. 

Zalecane dawki :

– opryszczka warg – dawka 2-6 J na punkt, 2-3 krotnie w odstępach jednodniowych,

– afty nawrotowe – dawka 2-4 J na punkt, 1-4 zabiegów na aftę codziennie,

– opryszczkowe zapalenie dziąseł – dawka 2-6 J na punkt,

– stomatopatie protetyczne (odleżyny, owrzodzenia) – dawka 2-10 J na punkt,

– w zapaleniu dziąseł – dawka 2-4 J na brodawkę dziąsłową, codziennie lub co drugi dzień,

– w zapaleniu przyzębia (po zabiegach skalingu i wygładzania korzeni) – dawka 2-3 J na

brodawki dziąsłowe,

– po zabiegach na przyzębiu (kieretaże, operacje płatowe) – dawka 2-3 J w dniu zabiegu i

potem codziennie przez 3-6 dni.

 

2) Zabiegi chirurgiczne

 

Biostymulacja laserowa stosowana w okresie pozabiegowym daje efekty w postaci zniesienia dolegliwości bólowych, zaburzeń połykania i rozwierania szczęk oraz ograniczenia takich powikłań, jak: krwiak pozabiegowy, obrzmienie czy podwyższenie ciepłoty ciała. Następuje przyspieszony proces ziarninowania. Można przypuszczać, że pozytywne wyniki leczenia są związane z bezpośrednim oddziaływaniem światła laserowego na włókna nerwowe (podwyższenie potencjałów czynnościowych włókien nerwowych, przyspiesza ich wzrost i mineralizację, hamując procesy degeneracyjne w ich obrębie). Zabiegi biostymulacyjne powodują odprowadzanie mediatorów i produktów fazy zapalnej poprzez czynnościowe rozszerzenie naczyń krwionośnych, limfatycznych, regulację procesów metabolicznych, co korzystnie wpływa na zaopatrzenie tkanek w tlen.

Zalecane dawki:

– w szczękościsku – dawka 5 J na punkt,

– przed usunięciem i po usunięciu zęba – dawka 4 J na punkt

– utrudnione wyrzynanie dolnych zębów mądrości – dawka 4 J na punkt,

– neuralgia nerwu trójdzielnego – dawka 4 J na punkt, codziennie, 20 cykli

dziesięciodniowych,

– zapalenie ślinianek przyusznych – dawka 5 J na punkt,

– leczenie suchego zębodołu – dawka 5 J na punkt,

– parestezje – dawka 2-6 J dwa razy w tygodniu, 10 zabiegów,

– w połączeniach ustno-zatokowych – dawka 4-8 J na punkt,

– bóle poekstrakcyjne – dawka 2-6 J na punkt, codziennie, 4-5 zabiegów,

– zapalenie kości żuchwy – dawka 4 J, dwa razy w tygodniu, 6 zabiegów,

– gojenie po zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej (np. po plastyce wędzidełek,

resekcji, sterowanej regeneracji kości, zabiegach płatowych, gingiwektomiach,

przeszczepach i implantach) – dawka 2-4 J bezpośrednio po i w pierwszej dobie po zabiegu.

 

3) Choroby miazgi

 

 Zalecane dawki:

– bóle po założeniu wkładki dewitalizującej – dawka 2 J na punkt, 1-4 zabiegów w odstępach

dwudniowych,

– analgezia przed iniekcją – dawka 2 J w miejscu wkłucia igły,

– podrażnienie miazgi – dawka 2 J na punkt, 1-4 zabiegów co drugi dzień,

– nadwrażliwość szyjek zębowych – dawka 2-5 J na punkt, 3-4 naświetlenia szyjki zęba, które

powtarza się co 4-6 miesięcy,

– próchnica głęboka – dawka 2 J na punkt, naświetla się ścianę dokomorową przed

założeniem podkładu i okolicę wierzchołka korzenia,

– przypadkowe obnażenie miazgi – 2 J na punkt, naświetla się miejsce obnażenia oraz okolicę

wierzchołka,

– zapalenia nieodwracalne – dawka 2-4 J na punkt, naświetlenia 3-6 razy okolicy wierzchołka

(lub szyjki zęba), codziennie lub co drugi dzień,

– zgorzel i ostre zapalenie tkanek okołowierzchołkowych – dawka 2 J na punkt, codziennie

przez 3 dni naświetla się rzuty wierzchołków korzeni od przedsionka i jamy ustnej właściwej,

– przewlekłe zapalenie tkanek okołowierzchołkowych – dawka 2 J na punkt; biostymulacja jest wskazana w trakcie leczenia

   kanałowego oraz po wypełnieniu kanału. Zabieg wykonuj się jeden raz w tygodniu w rzucie wierzchołka od przedsionka i od jamy

    ustnej właściwej.

 Po wypełnieniu kanału należy przeprowadzić tyle zabiegów, by ich łączna liczba wynosiła   8-10

4). Biologiczne leczenie miazgi metodą biostymulacji.

Biostymulacja laserowa traktowana jest jako terapia wspomagająca konwencjonalne metody leczenia pulpopatii odwracalnych, takich jak przykrycie pośrednie, bezpośrednie i amputacja przyżyciowa.

W laseroterapii biostymulacyjnej pulpopatii odwracalnych stosuje się dwie techniki aplikacji: punktową – kontaktową oraz punktową – bezkontaktową. Techniki kontaktowej nie należy stosować na obnażoną lub amputowaną miazgę. Przy stosowaniu techniki bezkontaktowej należy pamiętać, ze straty energii są tym większe, im końcówka sondy znajduje się dalej od miejsca aplikacji. Miejscem aplikacji może być dno ubytku, szyjka zęba, wierzchołek korzenia, obnażona miazga lub kikuty miazgi korzeniowej.

W leczeniu pulpopatii odwracalnych stosuje się dawkę punktową 2-3 J na dno ubytku. Ponadto, nad każdym wierzchołkiem korzenia aplikuje się dodatkowo dawkę dwóch J. Dawka dzienna wynosi od 4-12 J. Naświetlanie powtarza się przez okres kilku dni. W przypadku leczenia metodą przykrycia pośredniego pierwszą dawkę punktową stosuje się po gruntownym oczyszczeniu ubytku, przed założeniem opatrunku biologicznego. Naświetlanie dodatkowe dokonuje się po wypełnieniu ubytku. Zabieg wykonuje się 2-4-krotnie w odstępach 24-godzinnych.

W przypadku leczenia metodą przykrycia bezpośredniego i przyżyciowej amputacji postępowanie jest podobne jak powyżej, ale na obnażoną miazgę lub kikuty miazgi korzeniowej stosuje się technikę punktową bezkontaktową. W laseroterapii biostymulacyjnej pulpopatii stosuje się laser He-Ne, ponieważ m.in. wykazuje on działanie wyjaławiające

5). BIOSTYMULACJA LASEROWA W LECZENIU ZAPALEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWYCH

Wskazaniem do terapii laserowej są zarówno zapalenia przewlekle, jak i zapalenia przewlekłe zaostrzone tkanek okołowierzchołkowych. Celem stosowania biostymulacji laserowej jest w tych przypadkach wykorzystanie działania przeciwzapalnego oraz przyspieszającego regenerację kości w ogniskach zapalnych.

W leczeniu zapaleń tkanek okołowierzkołkowych zaleca się naświetlanie metodą kontaktową (punktową) przy zastosowaniu jednorazowej całkowitej dawki energii przypadającej na jeden korzeń 3-7 J na cm2. Miejscem aplikacji jest zaś okolica wierzchołka korzenia od strony jamy ustnej oraz od strony przedsionka. W każdym z wymienionych miejsc najczęściej aplikuje się dawkę 2 J na cm2. Naświetlanie to powtarza się w odstępach dwu do trzech dni oraz stosuje się je pięć do ośmiu razy.

 

Pozostałe wskazania dla lasera Treatlite Active:

 

Istotą terapii jest właściwe określenie punktów bólowych i punktów spustowych bólu. Miejscem bólu jest najczęściej miejsce w którym ból jest najsilniejszy. Miejsce spustowe znajduje często w pobliżu mięśni, zwykle jest bolesne, gdy naciska na nie. Należy określić poprzez dotyk miejsca bólowe, a następnie określić położenie punktów spustowych.

Dla uproszczenia, w schematach leczenie użyto pojęcia „dawka”, która odpowiada 24 s. naświetlania, dostarcza w tym czasie 3 J. energii na cm2.

Ból szyi

Dla zwiększonej skuteczności terapii laserowej, leczenie należy rozpocząć tak szybko jak to możliwe po urazie. Są dwa obszary naturalne leczenie okolic szyi:

1.  W przedziale od podstawy czaszki i górnej części szyi.
2.  Obszar, w którym szyja spotyka się z klatką piersiową. Istnieje wiele więzadeł, które mogą zostać uszkodzone na skutek urazu

po wypadku .

Należy wyszukać miejsca bólowe i punkty spustowe, następnie należy przyłożyć laser do miejsca bólowego oraz spustowego, lekko przyciskając do skóry.

Miejsca bólowe należy potraktować 1 dawką lasera przez 3 kolejne dni, następnie można zredukować częstotliwość do 2 dawek na tydzień przez kolejne 6 tygodni.

Miejsca spustowe należy traktować 3 dawkami na każde miejsce spustowe przez 3 kolejne dni, następnie 2 razy w tygodniu przez 6 tygodni.

Ból barku

Charakterystycznym objawem są spuchnięte i obolałe stawy i więzadła. Należy wyszukać  miejsc bólowych palcem. Do leczeniu bólu stosuje się 1 dawkę naświetlania laserem na każde miejsce bólowe dwa razy dziennie przez 1 tydzień. Następnie, 2-3 razy w tygodniu 2 razy na dzień przez kolejne 3 tygodnie.

Ostry ból pleców ( Lumbago )

Aby uzyskać jak największe korzyści, terapię należy rozpocząć w ciągu 12 godzin od wystąpienia dolegliwości Należy stosować 3 sesje naświetlania na dzień na każde 3 cm po obu stronach kręgosłupa, przez 3 dni. Zwykle określa się 8-10 punktów przyłożenia. Potem należy kontynuować terapię 2 razy na tydzień aż do czasu ustąpienia dolegliwości

Artretyzm

Leczenie laserem nie leczy zapalenia stawów. Terapia zmniejsza za to obrzęk oraz likwiduje ból. Należy określić miejsca bólu poprzez badanie palcami.

Zaleca się stosować 2 dawki naświetlania na każde miejsce bolące plus 1 sesja naświetlania dziennie w miejscach opuchniętej tkanki przez kolejne 3 dni. Następnie należy kontynuować leczenie 2 razy w tygodniu przez dwa tygodnie. Jeśli pojawi się ostry ból, powrócić do leczenia codziennego. Jeśli wystąpi ból stawów palców, należy zastosować 1 dawkę na wszystkie przeguby na górnej, jak i dolnej ich części.

Skręcenia kostki

Zwykle skręceniu towarzyszy uraz więzadła, ból i obrzęk. Należy rozpoczęcie leczenie jak najszybciej po urazie. Dla zwiększenie efektu należy mocno przyłożyć diodę lasera do skóry w celu odprowadzenia nadmiaru krwi z naświetlanego miejsca.

Stosować w 2 dawkach co 3 cm wzdłuż obszaru poszkodowanego. Powtarzać naświetlania dwa razy dziennie przez 2 kolejne dni. Potem stosować raz dziennie, do czasu całkowitego wyleczenia.
 Łokieć tenisisty
Charakterystycznym objawem jest ból oraz towarzyszący mu stan zapalny więzadła i tkanki w obrębie urazu. Należy określić palcami punkty bólowe.

Leczenie bólu wymaga stosowania lasera w 2 dawkach na każde miejsce, dwa razy dziennie przez 3 dni. Następnie, dwa razy w tygodniu przez 2 tygodnie aż do wyleczenia kontuzji.

Uwaga : W miejscu przyczepów więzadeł stosować tylko jedną dawkę naświetlań. Ból może wzrastać na samym początku leczenia, co jest normalne w procesie gojenia. Zaleca się unikać przeciążeń jeszcze przez okres tygodnia od momentu, kiedy ból ustąpił.

Urazy sportowe

Upewnij się, że nic nie zostało złamane. Leczeniu laserem Treatlite poddajemy  obrzęk i ból. Należy rozpocząć leczenie jak najszybciej po wystąpieniu urazu.

Zaleca się stosowanie od 2 do 4 dawek, w zależności od grubości tkanki w obszarze urazu. Naświetlanie wykonuje się co 3 cm wzdłuż obszaru kontuzjowanego. Leczenia przeprowadza się dwa razy pierwszego dnia, a następnie raz dziennie do czasu, aż uraz zostanie zaleczony. Należy spodziewać się, że ból zniknie jeszcze przed całkowitym zaleczeniem urazu, dlatego zaleca się odczekać jeszcze kilka dni ze wznowieniem treningów od momentu ustania objawów bólowych.

Trądzik, opryszczka, półpasiec

Objawami opryszczki jest irytujące, pulsujące pieczenie. Należy natychmiast po pierwszych objawach zastosować 2 sesje naświetlania  na miejsce wystąpienia opryszczki. Z dużym prawdopodobieństwem rozwój opryszczki zostanie powstrzymany.

Jeśli owrzodzenie na wardze już zdążyło się pojawić, stosuje się  2 dawki naświetlania wokół rany 1-2 razy dziennie do czasu, aż rana się zagoi. Nie stosować bezpośrednio na ranę, zachować dystans około 1 cm.

Na zmiany trądzikowe najlepiej stosować 3 dawki naświetlania dziennie wokół każdej zmiany skórnej, aż do czasu wyraźnego zmniejszenia objawów.

Półpasiec  to infekcja spowodowaną przez wirusa opryszczki. Należy stosować po 1 dawce dziennie co 3 cm, wzdłuż nerwu rdzeniowego na całej jego długości przez jeden tydzień . Następnie 2-3 razy w tygodniu.

Dysfunkcja stawu skroniowo – żuchwowego

Dysfunkcja skroniowo-szczękowa oznacza nieprawidłowe działanie przegubu łączącego szczękę górną i dolną. Przegub ten jest jednym z najbardziej złożonych stawów w organizmie; jest on odpowiedzialny za poruszanie żuchwą do przodu, do tyłu oraz na boki. Każdy problem uniemożliwiający prawidłowe działanie tego złożonego systemu mięśni, więzadeł, krążków stawowych i kości jest określany jako DSSŻ. Częstym objawem DSSŻ jest przeskakiwanie lub „trzaskanie” żuchwy, bądź nawet jej chwilowe unieruchamianie. Często nie jest możliwe dokładne określenie przyczyny tego zaburzenia.

Laser należy przyłożyć wzdłuż stawu skroniowo – żuchwowego. Naświetlać 2 razy na dzień co 3 cm wzdłuż stawu przez 3 dni, potem 1 raz dziennie do czasu aż ból ustąpi.

Afta

Afta jest stanem zapalnym w jamie ustnej, który występuję, gdy omyłkowo przeciwciała układu odpornościowego atakują „własne” tkanki błony śluzowej. Aftę można opisać jako żółto- białą ranę na wewnętrznej stronie policzka lub krawędzi języka.

Należy umieścić lasera na zewnątrz policzka na wysokości wystąpienia rany (ból jest zlokalizowany wewnątrz jamy ustnej ).
Stosować w 2 dawkach dwa razy dziennie przez 3 dni, a następnie raz dziennie, aż rana zostanie zaleczona.

Suchość w ustach

Ból w jamie ustnej może wynikać z faktu  suchości błony śluzowej spowodowanej brakiem wydzielania śliny. Ponieważ może to zależeć od zespołu Sjogrena, autoimmunologicznej choroby zapalnej, należy skonsultować się z lekarzem lub dentystą w celu określenia  przyczyny. Gruczoły ślinowe znajdują się pod uchem, pod kością policzkową.

Laser należy umieścić w dwóch różnych miejscach po każdej stronie  policzków..
Naświetlać 2 krotnie w każdym miejscu, 2 razy dziennie przez 3 dni, następnie raz dziennie do czasu ustąpienie objawów.

Rany i stany zapalne błony śluzowej

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i gardła jest powszechnym zjawiskiem. Często obserwowanym jako powikłanie przy terapii  nowotworowej. Terapia laserowa może stymulować wzrost komórek w błonie śluzowej. Może być stosowana razem z radioterapią , jak również chemioterapią. W sytuacji problemów z okolicą żuchwy należy umieścić laser pod brodą. W przypadku problemów z górnym podniebieniem należy prowadzić naświetlanie  laserem Treatlite wokół górnej szczęki.

Laser należy przykładać co 3 cm od stawu i szczęki w dół lub w górę zależnie od umiejscowienia problemu dwa razy dziennie przez 3 dni. Następnie raz dziennie, aż problem zniknie.

Zespół cieśni nadgarstka

Objawem jest ból, mrowienie i drętwienie palców, szczególnie w nocy. Jeśli problemem koncentruje się głównie na kciuku, palcu wskazującym i ostatecznie palcu to może być zespół cieśni nadgarstka. Problem jest spowodowany długotrwałym uciskiem na nerw pośrodkowy, który przebiega w kanale nadgarstka. Może być też jednak oznaką innych chorób, takich jak zmniejszenie produkcji hormonów przez gruczoł tarczycy. Prawidłową diagnozę powinien postawić lekarz.
Terapia laserowa ogranicza stan zapalny tkanki nerwowej w miejscu, gdzie przechodzi nerw pośrodkowy i ma na celu zmniejszenie ucisku w kanale nadgarstka  w ten sposób zmniejszając ciśnienie na nerw pośrodkowy.

Stosować  2 dawki naświetlania po zewnętrznej  i po wewnętrznej stronie nadgarstka dwa razy na dobę przez 3 dni, a następnie raz dziennie, do czasu, aż objawy znikną. Najlepsze wyniki uzyskuje się w początkowej fazie. W późniejszym etapie leczenie chirurgicznym może okazać się konieczne.

Obrzęk limfatyczny

Obrzęk limfatyczny oznacza, że ​​część ciała puchnie w miejscach, gdzie dochodzi do spiętrzenia płynów limfatycznych. Najczęściej spotykany jest obrzęk limfatyczny ręki oraz nogi. Przyczyną obrzęku limfatycznego jest usunięcie lub uszkodzenie węzłów chłonnych, co ma często miejsce podczas terapii nowotworowej.
Najczęstszą metodą leczenia obrzęku limfatycznego jest kompresja. Oznacza to, obrzęknietę tkanki są ściskane przy pomocy opaski kompresyjnej. Często łączy się to ze specjalnym typem masażu. Zaleca się aktywność fizyczną, taką jak trening siłowy czy chodzenie. Laserowe leczenie obrzęków układu limfatycznego zmniejsza objawy.

Należy zacząć od drenażu limfatycznego na szyi. Naświetlać w 2 dawkach po obu stronach dwa razy na dobę przez 3 dni, a następnie raz dziennie, aż do zmniejszenia problemów.
Leczenie obrzęku wymaga naświetlania  1 dawką  na każde 3 cm obrzęku. Naświetlać okoliczne węzły chłonne  2 dawkami. Naświetlając obrzęk limfatyczny w obrębie ramienia należy także naświetlać gruczoły pod pachą, a  przy obrzęku limfatyczny w nodze, zaleca się także naświetlanie gruczołu w pachwinie.

Gojenie ran (stopa cukrzycowa)

Jednym z  rodzajów ran jest rana spowodowana przez cukrzycę. Przyczyną jest zmniejszone krążenie w stopach i nogach.
Rany w przebiegu stopy cukrzycowej cechuje powolne gojenie się i utrata czucia. Terapia laserowa jest jedną z kilku możliwych terapii.

Kiedy pacjent doświadcza utraty czucia, zaleca się naświetlać nogę lub stopę 1-2 razy dziennie, do czasu, aż wróci czucie. Jeśli występują rany, zdrowe tkanki wokół rany powinny być naświetlane 1 dawką co 3 cm. 2 razy na dzień.  Potem wystarczy 1 naświetlanie na dzień przez tydzień. Nie należy stosować lasera bezpośrednio na ranę. To stymulacja zdrowej tkanki na obrzeżach rany aktywuje procesy leczące. Inne typy ran powinny być poddawane takiej samej terapii jak rana w przebiegu cukrzycy.

Urazy ścięgna achillesa

Problemy ze ścięgnem achillesa są głównie związane z przeciążeniem, które powoduje ból, obrzęk i tkliwość w miejscu łączenia z więzadłem. Urazy przeciążeniowe występują głównie w ruchu i podczas ćwiczeń sportowych. Terapią laserową można poddawać  obrzęk i ból towarzyszący kontuzjom. Leczenie należy rozpocząć jak najszybciej. Zaleca się stosować 1 dawkę laseroterapii na każde 3 cm obszaru kontuzjowanego 2 razy na dzień przez 3 dni. Potem wystarczy 1 sesja na dzień aż do czasu zaleczenia kontuzji. Należy wziąć pod uwagę, że ból ustąpi jeszcze przed całkowitym wyleczeniem.

Stan zapalny zatok


Przyczyną zapalenia zatok jest to, że w jednej lub więcej wypełnionych powietrzem wnęk nazywanych zatokami w twarzy i prowadzących do jamy nosowej dochodzi do stanu zapalnego. Zwykle powietrze, płyn i śluz może przechodzić swobodnie do i z zatok, lecz na przykład po przeziębieniu przejście zostanie zablokowany na skutek obrzęku błony śluzowej nosa. To sprawia, że ​​śluz i bakterie zatrzymują się w zatokach, inicjując proces zapalny. Inną przyczyną może być nieleczone zakażenie zębów, co prowadzi do zapalenia zatok w górnej części. Ból i stan zapalany mogą być leczone laserem. Należy przyłożyć laser do miejsc bolących, zwykle są to górne części skrzydeł nosa lub czoło. Należy zastosować naświetlanie miejscowo w 3- 4 dawkach na dobę przez kolejne 3 dni. Potem zaleca się kontynuację co drugi dzień, zwykle po tygodniu objawy ustępują.

Ukąszenie owadów,

Skóra staje się czerwone, pojawiają się plamy na zaatakowanym obszarze i to jest świąd . Jest to swego rodzaju stan zapalny.

Należy zastosować  laser w 1-2 dawkach tak szybko jak to możliwe. Ból i świąd znika w większości przypadków po kilku minutach. Zaleca się kontynuację leczenia dwa razy dziennie, aż do ustąpienia objawów.