Koncepcja lasera Treatlite pojawiła się jako odpowiedz na potrzeby środowiska medycznego związane z terapią laserową dedykowana dla szerokiej grupy pacjentów. Lekarze, technicy laserowi i finansiści stworzyli zespół projektowy mający na celu budowę odpowiedniego urządzenia. Tak powstał laser Treatlite Active/Dental.

Założeniem projektu było stworzenie wydajnego urządzenia przeznaczonego do różnych zabiegów medycznych, działającego na optymalnej długości fali, łatwego w obsłudze tak dla lekarza jaki pacjenta, zapewniającego całkowite bezpieczeństwo. Urządzenie miało być również zatwierdzone  przez UE jako laser do terapii medycznej i mieć oznaczenie CE , co identyfikowałoby go jako wyrób medyczny w klasie 2a.

Rozwiązaniem okazał się nowy rodzaj diody, generującej pełną moc podczas bezpośredniego kontaktu diody ze skórą przy jednoczesnym rozpraszaniu świtała lasera w momencie odrywania diody od miejsca terapii w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa lekarza i pacjenta.
Projekt technologii diody laserowej i systemu operacyjnego został przekazany  najlepszym technikom laserowym.

Treatlite Active/Dental otrzymał liczne nagrody za zbudowanie wyróżniającego się wynalazku i stworzenia możliwości nowego schematu leczenia dla nowych grup pacjentów.

Skuteczność leczenia terapeutycznego laserem o długości fali 808 nm. oferowanej przez Treatlite Active/Dental została potwierdzona przez dużą liczbę badań naukowych. Naukowcy potwierdzają, że Treatlite Active/Dental, mimo swoich niewielkich rozmiarów i prostej obsługi, daje porównywalne korzyści jak duże, w pełni profesjonalne stacjonarne urządzenia laserowe

Treatlite Active/Dental jest wytwarzany w Szwecji. Każde wyprodukowane urządzenie jest dokładnie sprawdzane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i funkcjonalnością wymaganymi przez certyfikat CE .